Skype for Business
Skype for Business

Skype for Business

Онлайн събрания, изпращане на съобщения, обаждания и видео с до 250 човекa. Корпоративна сигурност и управление на акаунти на служители
Категория:

Описание