Perfect GPRS/EMUL
Perfect GPRS/EMUL

Perfect GPRS/EMUL

Perfect GPRS/EMUL е незаменим инструмент (софтуерно приложение) за всеки един разработчик на GPRS приложения. Приложението дава възможност да се симулира работата на много голям брой крайни устройства (GPRS модеми) в среда, много близка до реалната. По този начин програмистите могат да тестват и оптимизират своите разработки в съвсем ранен стадий така, че да отговарят на реалните условия (изисквания), поставени от техните клиенти.

Описание