Следвайки световните тенденции, Перфект Плюс печели предимства на пазара чрез паралелна инвестиция в развитие на познанието. Фирмата осъществява научно-изследователска дейност главно в аспект информационни технологии. Изпълнявайки уникални и иновативни проекти в различни области (ядрена енергетика, железопътен транспорт, разпознаване на образи, туризъм и т.н), като практика компанията извършва задълбочени изследвания и анализи с призната научна стойност и последващ приложен аспект. През последните години Перфект Плюс реализира успешно и няколко научно-изследователски приложни проекта, свързани с иновативни софтуерни продукти.

 

 

Няма намерени резултати