Внедряване на ЕРП системи

Внедряване на ЕРП системи

Перфект Плюс адресира софтуерните изисквания и бизнес нуждите на средни и големи организации във всякакъв вид индустрии и сектори. Разработената от нас ЕРП система включва индивидуални решения, които спомагат за развитието на ключови части от планирането на ресурсите на предприятието. Продуктите ни помагат да автоматизирате голяма част от процесите си и помагат за успешното развитие на Вашия бизнес.

Описание

ERP Perfect моделира и поддържа в дигитален вариант всички образци на документи, които се използват в компанията – молби, заповеди, договори, протоколи, отчети, документи по качеството и др. Всеки служител използва, попълва и разпечатва от системата тези документи, които съответстват на неговия бизнес оперативен профил.

Всеки документ изработен чрез ERP Perfect автоматично се регистрира, съхранява и архивира в оригиналния му вид, като впоследствие може да бъде повторно използван, разпечатан или одитиран.ERP Perfect е интегрирано, адаптивно, отворено решение, скалируемо според мащабите и нуждите на клиентската организация. Интуитивния му потребителски интерфейс, проектния подход при неговото внедряване и високо технологичните базови платформи на IBM, върху които е изградено, гарантират стабилност, функционалност, сигурност и минимизиране на инвестициите.