Лицензи, разрешения, категоризация
Лицензи, разрешения, категоризация

Лицензи, разрешения, категоризация

Системата "Лицензи, разрешения, категоризация" е високотехнологично решение за управление на процесите и информацията.

Описание

Системата автоматизира процеса на издаване на съответния разрешителен или категоризационен документ от постъпването на искането на заявителя, през обработката и контрола на необходимите за удовлетворяването му документи, формулирането на условията за осъществяване на дейността, регистрирането на използваните съоръжения, до издаването и разпечатването на готовия документ. Същевременно тя осъществява функциите на централен регистър на лицензиантите и на съответните обекти и/или съоръжения.