Perfect JEE FW
Perfect JEE FW

Perfect JEE FW

Perfect JEE FW е модерен фреймуърк (технологична база/рамка) за разработка на съвременни уеб базирани RIA (Rich Internet Application) информационни системи, базиран изцяло на отворени стандарти (Java EE, JSF).

Описание

Фреймуърка цели да повиши значително ефективността на разработчиците и разширява спектъра на възможности, които отворените стандарти предоставят. Благодарение на готовите компоненти и библиотеки от стандартни функции, реализирани в „Perfect JEE FW“, уеб базираните приложения могат да бъдат изграждани значително по бързо и лесно от софтуерните разработчици. Нещо повече, благодарение на компонентно-базираната архитектура и стандартизирания подход при изграждане на готовите компоненти, потребителите на фреймуърка (разработчиците) могат да се фокусират единствено върху изграждането на специфичните функционални изисквания на приложенията, които разработват, използвайки наготово множеството предефинирани и реализирани, както технически, така и функционални компоненти, като единствено прецизират тяхното поведение или изглед.