Инспекции
Инспекции

Инспекции

"Инспекции" е информационна система, предназначена за автоматизация и управление на процесите в инспекционната дейност.

Описание

"Инспекции" е информационна система, предназначена за автоматизация и управление на процесите в инспекционната дейност. С нейна помощ се регистрират, обработват и съхраняват данните за резултатите от проведените инспекции, направените предписания и/или актове за нарушения, като същевременно се осъществява контрол върху изпълнението на предписаните мерки. Системата предоставя средства за разпечатване на инспекционните документи (констативни протоколи, предписания, актове за нарушение) по зададен шаблон чрез извличане на въведените в съответните информационни полета данни. Предвидена е възможност за вход/изход на данни, зададени във файлове с различни формати: текст, електронни таблици, изображения, звук, видео и графики