Аварийни събития и инциденти
Аварийни събития и инциденти

Аварийни събития и инциденти

“Аварийни събития и инциденти” е система, предназначена за регистрация, мониторинг и консолидация на информацията за възникнали инциденти и аварии, както в локални производствени комплекси, така и в географски дислоцирани обекти и инфраструктури.

Описание

Системата съхранява данни за времето и мястото на инцидента, засегнатите обекти и системи, състоянието им след инцидента, взетите мерки за отстраняване на последствията. Предвидени са средства за контролиране изпълнението на предписанията, направени от съответния висшестоящ или регулативен орган, за отстраняване на причините за инцидента.