Domino съпорт център

Domino съпорт център

Домино Съпорт Център предлага пълен набор от услуги свързани с Notes & Domino и съответстващите продукти на IBM.

Описание

 1. Доставка, инсталация, конфигурация и внедряване на сървъри и клиенти на Notes & Domino продукти
 2. Поддръжка на Notes & Domino системи и решения:
  • Диагностика, профилактика и оптимизация;
  • Администрация на Domino домейни и клъстери;
  • Администрация на потребителите;
  • Администрация на обновяванията;
  • Архивиране и възстановяване на данни;
  • Възстановяване на сървъри и отстраняване на грешки;
 3. Разработка и адаптация на Notes & Domino решения и системи:
  • Разработка на специализирани решения върху Notes & Domino;
  • Доработка на Notes & Domino базирани решения;
  • Разработка на уеб решения и функционалност;
  • Разработка на приложения за мобилни устройства;
  • Превод (локализация) на приложни инетерфейси.
 4. Миграция
  • Миграция на данни от и към Notes & Domino решения
  • Миграция на имейл решения и масиви от и към Notes & Domino
 5. Интеграция и системни услуги:
  • Системна интеграция на Notes & Domino продукти, решения и системи с външни приложни продукти и бази от данни;
  • Свързване и интеграция на Notes & Domino продукти и бази с разпределени бази данни;
  • Диспозиция на Notes & Domino масиви от данни върху разпределени бази данни без промяна на оригиналната функционалност;
  • Имиджинг и индексация хартиени документи;
  • Обучение на администратори, потребители и дизайнери.

Мисията на Домино Съпорт Център е да бъде надежден технологичен партньор на клиентите си, доставяйки пълен набор от услуги, необходими за решение на техните Notes & Domino проблеми. Центърът предлага различни варианти на абонаментни договори, изграждани динамично в съответствие с клиентските изисквания.