Министерство на правосъдието
Министерство на правосъдието

Министерство на правосъдието

Централизирана информационна система за интегрирана обработка на статистическа информация, резултати от инспекции и предоставяне на публични услуги. 2. Национална информационна система за производство по несъстоятелност

Описание

Проекти правени за Министерство на правосъдието