Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика

Министерство на труда и социалната политика

Изготвяне на Секторна стратегия за електронно управление на социалната политика и трудовата заетост в Република България 2012 – 2015 г

Описание

dasdasdas dsa das das

Проекти правени за Министерство на труда и социалната политика