Експлоатационен контрол
Експлоатационен контрол

Експлоатационен контрол

Системата "Експлоатационен контрол" предоставя информация за всички дейности, свързани с екплоатацията на даден обект или машина. Предоставя изключително опростен и ефективен потребителски интерфейс. Дава възможност за изваждане на статистически данни, като автоматично генерира MS Excel таблици и графики. Съвместима е с популярни офис приложения, като позволява прикачането или влагането на неограничен брой външни файлове.

Описание

Функционалност: