Human Resources
Human Resources

Human Resources

Интегрирана система за управление и администрация на човешките ресурси. Програмния продукт включва функционалности като: електронни досиета; трудово правни документи; отпуски, болнични, командировки; подбор на персонала; атестации; щатни разписания, групови календари и много други.

Описание