Фактуриране/Ваучери
Фактуриране/Ваучери

Фактуриране/Ваучери

Системата е предназначена да замени многобройните “кочани” с първични счетоводни документи във фирмената дейност и да автоматизира, улесни и стандартизира работните процеси, свързани с тяхното попълване и издаване.

Описание

Перфект Фактуриране е система, осигуряваща строго регламентиран достъп до данните и конфеденциоалност чрез използването на личен електронен подпис. Използват се утвърдени техники за контрол и възстановяване целостта на базовите структури и средства за защита на информацията.