LibSys
LibSysLibSys

LibSys

Автоматизирана библиотечна система и система за управление на познанието

Описание

Интегрирана информационна система, която автоматизира всички аспекти на библиотечната дейност, свързани както с персонала, така и с клиентите на библиотеката. ЛибСис обработва, съхранява и управлява разнообразни типове данни – текст, електронни таблици, изображения, звук, видео и графики. Пълната интегрираност с интернет посредством уеб интерфейс определя мащабност на аудиторията, оптимизация на комуникациите и ефективност на личния състав.