Връзки с обществеността
Връзки с обществеността

Връзки с обществеността

Системата "Връзки с Обществеността" е ориентирана към подобряване на ефективността на работа в отделите за връзки с обществеността по отношение на дейността им по организиране на различни форуми, визити и обмен на специалисти.

Описание

Системата предоставя средства за регистрация на различни по характер мероприятия, инициирани от наши и чужди организации в съответната област; за изпращане на информация за мероприятията по e-mail или по пощата на набор от специалисти, ведомства и фирми, заинтересовани от участие в мероприятията според тематиката; за регистрация на предложените и одобрени за участие кандидати с персоналните им данни. Системата позволява генерирането на широк кръг от справки за мероприятията и участниците в тях.