ТурСис V 3.0
ТурСис V 3.0

ТурСис V 3.0

ТурСис Перфект V 3.0 (ДМС) – интернет базирана система за управление на туристическа дестинация – Курорт, Община, Област, Регион, Държава и т.н.

Описание

Системата подсигурява съобразно задълженията на Общинската администрация, Закона за туризъм и приетите в България практики. ТурСис Перфект се състои от две основни подсистеми: подсистема за категоризация на средства за подслон, местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения; и туристическа информационна система.